Welkom op deze website!
Deze website geeft toegang tot een online databank die het centraal beheer van leerlingengegevens mogelijk maakt. Het systeem werkt onafhankelijk van de inhoud van het gegeven onderwijs, het is niet gebaseerd op een vastgelegde didactiek of methodiek. Scholen kunnen dit systeem op een makkelijke manier activeren en toegang verschaffen aan secretariaat, leraren en ouders.